Home Bird List

Aquest és el llistat d'espècies d'ocells observades des de casa des de l'any 2013.

El calendari d'observacions no és representatiu en tots els casos, atesa l'escassa durada de la sèrie d'observacions i la irregularitat d'aquestes (per exemple, no es pot fer cas de les dades de Juliol i Agost!), però donen una orientació general del comportament de cada espècie.


 1. Aligot comú Buteo buteo
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 2. Ànec mut Carina Moschata
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 3. Ballester Apus melba
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 4. Bec de corall senegalès Estrida astrild
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 5. Bernat pescaire Ardea cinerea
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 6. Bitxac comú Saxicola rubicola
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 7. Bruel Regulus ignicapilus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 8. Cadernera Carduelis carduelis
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 9. Cargolet Troglodytes troglodytes
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 10. Colom roquer Columba livia
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 11. Cotxa fumada Phoenichurus ochruros
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 12. Cuereta blanca Motacilla alba
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 13. Cuereta torrentera Motacilla cinerea
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 14. Estornell vulgar Sturnus vulgaris
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 15. Falciot negre Apus apus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 16. Gafarró Serinus serinus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 17. Gaig Garrulus glandarius
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 18. Gamarús Strix aluco
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 19. Garsa Pica pica
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 20. Gavià argentat de pota groga Larus michahellis
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 21. Gratapalles Emberiza cirlus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 22. Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 23. Mallerenga carbonera Parus major
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 24. Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 25. Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 26. Merla Turdus merula
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 27. Mosquiter comú Phylloscopus collybita
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 28. Mussol comú Athene noctua
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 29. Oreneta cuablanca Delichon urbicum
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 30. Oreneta vulgar Hirundo rustica
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 31. Oriol Oriolus oriolus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 32. Pardal comú Passer domesticus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 33. Pardal xarrec Passer montanus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 34. Pica-soques blau Sitta europaea
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 35. Picot verd Picus viridis
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 36. Picot garser gros Dendrocopus major
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 37. Pinsà comú Fringilla coelebs
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 38. Pit-roig Erithacus rubecula
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 39. Puput Upupa epops
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 40. Raspinell Certhia brachydactyla
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 41. Roquerol Ptyonoprogne rupestris
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 42. Rossinyol Luscinia megarhynchos
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 43. Sit negre Emberiza cia
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 44. Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 45. Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 46. Tallarol de garriga Sylvia cantillans
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 47. Tord comú Turdus philomelos
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 48. Tórtora turca Streptopelia decaocto
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 49. Trist Cisticola juncidis
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 50. Tudó Columba palumbus
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 51. Verdum Carduelsi chloris
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 52. Xoriguer comú Falco tinnunculu
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D
 53. Xot Otus scops
  G | F | M | A | Mg | J | Jl | Ag | S | O | N | D

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada