dijous, 12 de novembre del 2009

Imatges de la trasformació territorial de Catalunya: 1956-2008

Un dels serveis que ofereix l'Institut Cartogràfic de Catalunya a través d'Internet és l'OrtoXpres. Des d'aquest servei es poden visualitzar diferents sèries cartogràfiques i de fotografies aèries, com el mapa topogràfic a escala 1:5.000, les fotografies aèries orto-rectificades de l'any 2008, o la sèrie més recent de fotos aèries del 2009, encara sense tractar. Mai abans els vols havien pogut consultar-se tan ràpidament, obrint possibilitats d'anàlisi molt més immediata.

Però el que crida l'atenció aquesta setmana és que des de l'OrtoXpres, s'ha posat a disposició dels usuaris el vol americà dels anys 1956 i 1957.
Ja fa més de 50 anys i els canvis que ha sofert el territori en aquest temps són realment espectaculars i marcadament visibles amb un simple vol comparatiu a través d'aquesta eina.
Les dues imatges inferiors són del sector entre Calafell i el Vendrell, al Baix Penedès. S'hi observen molt acusadament tres grans tendències: el creixement urbà (tant residencial com industrial), el creixement de les infraestructures de transport i el creixement de la superfície forestal. En tots tres casos, en detriment del sòl agrícola.

Calafell 1956-1957

Calafell 2008

Si entreu a l'aplicació de l'ICC podreu tafanejar aquestes imatges de bona part de Catalunya, fent servir un joc de transparències que fa molt més evident el canvi de les cobertes del sòl.

2 comentaris: